วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ จะเกิดอะไรขึ้น?

กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ จะเกิดอะไรขึ้น?
หากร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่ไม่ครบ 5 หมู่ จะทำให้เกิดอาการทำงานผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกาย เช่น เมื่อไม่รับประทานผักผลไม้ ร่างกายจะขาดวิตามินและแร่ธาตุ จะทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุ ทำใหร่างกายอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำ เจ็บป่วยบ่อย
Picture

-เมื่อเราไม่กินข้าวไม่กินแป้งร่างกายก็จะไม่มีพลังงานทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย หนื่อย ไม่มีแรง
-ถ้าไม่กินไขมันนำมันพืช ร่างกายก็จะไม่สามารถนำวิตามินเอ อี เค ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได เพราะวิตามินดังกล่าวละลายได้
-ถ้ารับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานร่างกายก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียไม่แข็งแรง ทำให้เจ็บป่วยบ่อย เป็นโรคขาดสารอาหาร อาทำให้เสียชีวิตได้

ใครที่รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ หรือกำลังลดน้ำหนักด้วยวิธีอดอาหาร ควรใส่ใจกับการรับประทานอาหารให้มากขึ้้นนะคะเพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น